ÚVODEM

Historie zámku Konojedy

Rytina z roku 1715
Rytina z roku 1770
PRVNÍ ZMÍNKA

KONOJEDY

Obec Konojedy je prvně připomínána v zakládací listině litoměřické kapituly z let 1056 – 1058.

První zmínka o konojedské tvrzi je až z roku 1451. Zajímavý vývoj nastal v Konojedech v letech 1679 za vlastnění zámku rodinou Šporků.

Panství Konojedy získal roku 1650 Jan hrabě Špork koupí od markraběte Badenského. Jeho syn založil v roce 1699 v Konojedech a na Kuksu špitál a postavil zámek Lysou nad Labem.

Když hrabě Jan Špork 30.3.1738 v Lysé nad labem zemřel, přihlásilo se po jeho pohřbu několik židů a žádalo proplacení směnky na částku 300 000 zlatých.

Mělo tak dojít ke konfiskaci celého rodového jmění. Teprve při posledním stání před nejvyšším soudem se prokázalo, že směnka byla falešná. Padělatelé, kteří doznali svou vinu, byli odsouzeni na smrt. Díky přímluvě dědiců, konkrétně dcery Anny Kateřiny, hraběnky Šporkové a jejího manžela Františka Karla Rudolfa, svobodného pána z Reistu, hraběte Sweert-Šporka se tak nestalo.

Oba manželé dali slíb, že pokud vyhrají soudní při, zbudují ke cti Panny Marie kostel a klášter Servitů. Stavba byla vysvěcena v roce 1762.

Konvent Servitů byl zrušen 4.1.1786 dvorním dekretem Josefa II. Poslední převor kláštera a zároveň provinciál servitské česko-moravské provincie Raymund Weigner byl jmenován prvním farářem nově založené farnosti Konojedy.

Od 1945 - téměř 40 let

"Majitelka" - armáda

Kostel byl povýšen na farní a dosavadní farní kostel v Bílém Kostelci se stal pouze filiálním. Do farnosti Konojedy patřily obce Konojedy, Horní a Dolní Dubičná, Brusov, Bílý Kostelec, Pohorsko a Starost. Podle tehdejšího nařízení nesměli být J. F. Kristián hrabě Sweerts Špork ani jeho manželka Marie Barbora, hraběnka z Bubna, pohřbeni do rodinné hrobky pod kostelem a byli pohřbeni na hřbitově v Konojedech, založeném roku 1787.

V kryptě pod hlavním oltářem jsou pochováni oba zakladatelé kláštěra a kostela. V další kryptě řádoví členové a projektant kostela W. M. Löhrer.

Kostel utrpěl v roce 1945 výbuchem munice v blízkém lomu – strop oratoře přilehlé ke kostelu se částečně zřítil, okna i s rámy byly výbuchem vyraženy. Rovněž střecha kostela byla značně poškozena.

Na stavu této historické památky se od roku 1945 nejvíce „podepsala“ její bývalá majitelka. A tou byla bezmála 40 let armáda.

Jak to v podobných případech bývá, objekt dostával pouze minimální údržbu a s přicházejícími léty postupně chátral.

Po prodeji armádou se předchozí majitel zavázal objekt zrekonstruovat, avšak svému závazku nedostál. Zámek i kostel chátral dál.

Od roku 2008 vlastní Konojedský zámek i kostel pan Vladimír Přibyl, který se postupně snaží zachránit celou stavbu. Jak se mu to daří, si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Hlavní milníky zámku Konojedy

ODBĚR NOVINEK

Nenechte si ujít žádné akce Zámku Konojedy

KONTAKT

Chcete se na něco zeptat nebo domluvit prohlídku?
Kontaktujte nás!

Opravy a restaurování probíhá za podpory Ústeckého kraje a MKČR