III. Sweerts-Šporkové a serviti

Protože František Antonín Špork neměl mužské potomky,
dědičkou konojedského panství se stala jeho dcera Anna Kateřina (1689 –
1754), která se v roce 1712 provdala za svého bratrance Františka Karla
Rudolfa Swéertse
(1688 – 1757), jehož předkové pocházeli ze španělského
Nizozemí, dnešní Belgie. Svatba se neobešla bez problémů, protože se jednalo o
příbuzenský sňatek, k němuž byl potřeba církevní souhlas. Navíc Anna Kateřina
byla k ní donucena otcovým nátlakem, sama totiž hodlala vstoupit do kláštera.
Navíc se svatba konala v nevysvěceném kostele v Kuksu a oddávající kněz Daniel
Herter byl v té době pro ztrátu paměti dočasně suspendován. Podle církevního
práva byl tedy sňatek neplatný, ale hrabě František Antonín Špork si
prostřednictvím papežského nuncia vynutil jeho uznání.

 

Jeho zeť Karel Rudolf přijal jméno von Swéerts und Sporck a byl na něj, původně barona, přenesen hraběcí titul. Později vykonával úřad hejtmana boleslavského kraje, byl rovněž úspěšným a progresivním hospodářem, jako jeden z prvních u nás zavedl pěstování jetele. V roce 1726 také spoluzakládal první pražskou zednářskou lóži „U tří hvězd“.

Spolu se svou manželkou Annou Kateřinou založil 28. dubna 1739 nadaci pro 20 servitů, kteří se měli starat o nemocné. Nadace byla ustavena jako poděkování za uzdravení jejich syna, tehdy desetiletého  Jana Františka Kristiána. Serviti – Řád služebníků Panny Marie – se k nám dostali z italské Florencie už v časech Karla IV., za husitských válek byli od nás vyhnání a znovu se do Čech vrátili až v roce 1626. Členové řádu se věnují duchovní správě, ale také působí ve školách, v nemocnicích a podílejí se na misijní činnosti.

Karel Rudolf Swéerts- Sporck přenechal servitům zámek v Konojedech se zahradou, zámeckým kostelem a poplužním dvorem. V roce 1747 po nezbytném císařském schválení začali serviti, kteří sem přišli z pražského konventu sv. Michala, se stavebními úpravami. Především bylo nutné zbudovat nový kostel,  protože původní jim svou velikostí nevyhovoval. Stavba pokračovala velmi rychle a už o pět let později byla v hrubé podobě dokončena. V roce 1758 byl pak slavnostně posvěcen základní kámen nového konventu.

Konojedský klášter však neměl dlouhého trvání. Tak jako mnohé jiné konventy byl 4. ledna 1786 z nařízení císaře Josefa II. zrušen. V té době tu ještě pobývalo 14 řeholníků, kteří odtud definitivně odešli až v roce 1788

Zaniklý konvent servitů pak koupil z Náboženského fondu syn zakladatelů Jan František Kristián Swéerts – Sporck (1729 – 1802) a znovu ho přestavěl na pozdně barokní zámek. V areálu poplužního dvora dal zbudovat pivovar a lihovar. Konventní chrám Nanebevzetí Panny Marie nadále sloužil jako farní chrám a jako farář zde zůstal poslední převor kláštera a zároveň českomoravský provinciál servitů P. Raymund Weigner.

ODBĚR NOVINEK

Nenechte si ujít žádné akce Zámku Konojedy

KONTAKT

Chcete se na něco zeptat nebo domluvit prohlídku?
Kontaktujte nás!

Opravy a restaurování probíhá za podpory Ústeckého kraje a MKČR