Pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě staršího  kostela (z něho byla do nové stavby zahrnuta pouze krypta) . Stavba kostela probíhala mezi lety 1748–52, v roce 1762 byl kostel vysvěcen, ale dokončovací práce (vesměs týkající se vybavení interieru) pokračovaly ještě později. 

Varhany

Pomozte nám zachránit unikátní varhany

Pomozte nám zachránit unikátní varhany pro Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. Založili jsme pro záchranu varhan veřejnou sbírku pod Sp. zn: S-MHMP 2474203/2023 s číslem sbírkového účtu 2302710664/2010 na který můžete přispět jakoukoliv částkou na jejich transfer a restaurování.  

Sbírku pořádá Spolek pro obnovu památek Konojed z.s. IČO 19808879

 

 

 

sbírka varhany 100,- Kč
Přispějte 100,- Kč QR platbou
Varhany kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech
Fotografie varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Konojedech z roku 1993 před přestěhováním
Veřejná sbírka Varhany kostel
Přispějte 300,- Kč QR platbou
Současná fotografie varhan v kostele
sv. Karla Boromějského ve Varnsdorfu
Veřejná sbírka Varhany kostel
Přispějte 1000,- Kč QR platbou
Současná fotografie neutěšeného
stavu vnitřních částí varhan

Význam varhan klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie v Konojedech

Pro klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech, který byl ve své době jedním z nejvýznamnějších center řádu servitů vůbec, byly objednány reprezentativní varhany u varhanářské manufaktury z Králík, protože Sporckové, na jejichž panství manufaktura působila, byli významnými objednavateli jejích nástrojů. Díky této skutečnosti se věhlas králického varhanářství rozšířil i mimo oblastní rámec. Monumentální nástroj je koncipován do třech skříní (dvě po stranách okna v závěru chrámové lodi a pozitiv v zábradlí kůru) a je datován letopočty 1762 – 1763. Jako stavitelé jsou uváděni Kaspar a Franz Karl Weltzelové, s nimiž pravděpodobně spolupracoval i Franz Katzer. Lze konstatovat, že až do transferu v roce 1995 do kostela sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu byly tyto varhany o 18 rejstřících prakticky v původním stavu, bez výraznějších zásahů do koncepce a dispozice. Později, ještě v Konojedech, byly nahrazeny původní klínové měchy novou soustavou s plovákovým zásobníkem a dvěma čerpacími klínovými měchy s nožními pákami (dochováno dodnes na kůru v Konojedech). Po uzavření kostela nástroj chátral a spolu s ostatními součástmi mobiliáře byl postupně devastován. Proto byl na popud tehdejšího duchovního správce farnosti ve Varnsdorfu P. Balážem v roce 1995 rozebrán a přemístěn na prázdný kůr kostela sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu kde se nachází dodnes

Význam těchto varhan dalece přesahuje oblastní rámec. Jde o jedny z největších dochovaných varhan této manufaktury. Přestože po transferu byly některé již chybějící či rozkradené píšťaly a části doplněny novými, lze konstatovat vysoké procento zachovalosti. Umělecky velmi hodnotné je též vizuální řešení nástroje. Velkolepě koncipovaný trojdílný prospekt je svojí monumentalitou a zdobností (velmi hodnotné jsou především plastiky andělů s hudebními nástroji) srovnatelný s těmi nejlepšími díly králické manufaktury, z nichž ty nejvýznamnější již, bohužel, nejsou osazeny původním nástrojem (Stará Boleslav, Olomouc – kostel P. Marie Sněžné, Nový Bor). Lze tedy konstatovat, že u konojedských varhan byla kromě vizuální složky zachována i nástrojová část (a tedy i složka zvuková), což tyto varhany řadí k jednoznačně nejcennějším dochovaným varhanářským památkám nejen králické manufaktury, ale v celkovém kontextu českého barokního varhanářství jako takového.  

Popis současného stavu

V současnosti jsou varhany již zase v majetku vlastníka Konojedského areálu , ale k jejich navrácení do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech povede ještě dlouhá cesta, protože přestěhování a zrestaurování tak velkého nástroje bude vyžadovat značné náklady i čas, aby nástroj získal zpět svůj původní zvuk i vzhled.  Všechny tři skříně jsou sice původní, ale některé části byly při transferu z Konojed nahrazeny novými (některé výplně postamentu hlavního stroje a pedálu apod.) Nově doplněné díly skříní nebyly polychromovány, takže jsou naštěstí snadno identifikovatelné. Znamenitá figurální výzdoba od F. I. Platzera byla z prostorových důvodů osazena pouze částečně, ostatní bylo uschováno a částečně restaurováno (některé řezby na pozitivu). Některé části jsou však pravděpodobně ztracené (jeden pár tympánů, trubky velkých andělů, dva obtížně identifikovatelní andílci z velkých skříní) a je otázkou, zda došlo k jejich odcizení nebo zničení ještě během devastace kostela v Konojedech. Vyloučit však nelze ani jejich opětovný nález… Nezvěstné jsou zatím též zadní výplně píšťalových pater velkých skříní, je možné, že budou časem rovněž objeveny. Stejně tak je zatím nezvěstné krycí víko klávesnic, které muselo existovat (vycházím ze zkušeností s králickými nástroji). Polychromie skříní a figurální výzdoby je na mnoha místech poškozena a nutnost restaurování je samozřejmostí. Hrací stůl stojí samostatně uprostřed kůru, původní polychromie je pod novodobým nátěrem.  Celý nástroj je silně napaden červotočem.      

GALERIE

Prohlídněte si náš zámek

ODBĚR NOVINEK

Nenechte si ujít žádné akce Zámku Konojedy

KONTAKT

Chcete se na něco zeptat nebo domluvit prohlídku?
Kontaktujte nás!

Opravy a restaurování probíhá za podpory Ústeckého kraje a MKČR