SOUČASNOST

Autorem souboru oltářních obrazů ze 60. let 18. století je Filip Leubner

V pátek 5. 5. 2023 proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech instalace zrestaurovaných oltářní obrazů sv. Josefa a sv. Jana Křtitele (z nástavců bočních oltářů Panny Marie Bolestné a sv. Filipa Benitia). Byl tak zdárně zakončen projekt „Restaurování malířské výzdoby kostela v Konojedech“, který byl zahájen v roce 2017. Projekt realizovala Římskokatolická farnost Konojedy v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury České republiky. Restaurování provedly akademické malířky Lenka Helfertová a Markéta Pavlíková a umělecký pozlacovač Martin Zmeškal.

Autorem souboru oltářních obrazů ze 60. let 18. století je Filip Leubner (1733-1803), barokní malíř působící hlavně na Liberecku a v Horní Lužici. Do kostela v Konojedech dodal celkem devět oltářních pláten, jednalo se o největší zakázku v jeho kariéře. 
Počátkem roku 2016 přestavila Leubnerovo dílo Oblastní galerie v Liberci na výstavě „Filip Leubner (1733-1803). Pozdní baroko na Lužické Nise“, konojedský soubor byl vzhledem k tehdy havarijnímu stavu prezentován jen na fotografiích v doprovodném katalogu.

Na hlavním oltáři se nachází Leubnerův obraz Sedmi otců zakladatelů řádu servitů s Pannou Marií, tento se dochoval v dobrém stavu a byl konzervován akademickou malířkou Evou Votočkovou mimo projekt.

Na svou záchranu však stále čeká hodnotná sochařská výzdoba od Ignáce Františka Platzera (1717-1787), která je v havarijním stavu.

 

 Za ŘKF Konojedy Mgr. Lada Hlaváčková, koordinátorka projektu

 

GALERIE

Prohlídněte si náš zámek

ODBĚR NOVINEK

Nenechte si ujít žádné akce Zámku Konojedy

KONTAKT

Chcete se na něco zeptat nebo domluvit prohlídku?
Kontaktujte nás!

Opravy a restaurování probíhá za podpory Ústeckého kraje a MKČR