VI. Serviti – Řád služebníků P. Marie

Řád s regulemi sv. Augustina byl založen v r. 1233 ve Florencii a schválen r. 1249 Innocentem IV. Po krátkém zrušení byl opět obnoven r. 1304 papežem Benediktem XI. Vznikl jako sdružení sedmi vážených florentských měšťanů k povznesení kultu P. Marie. Každý člen dostává ke svému řeholnímu jménu ještě jméno Maria. Zprvu žili ve městě, než přesídlili na horu Senario (Montesenario), kde jsou také pohřbeni.

Všech sedm zakladatelů bylo společně svatořečeno až v r. 1888. Členové řádu se věnují duchovní správě, a to i u poutních míst. Pracují i ve školách, nemocnicích, věnují se misijní činnosti. Řád má rovněž ženskou větev, vzniklou v polovině 13. století, a třetí řád, založený r. 1305 sv. Julianou Falconieri.

Do českých zemí se serviti dostali zásluhou císaře Karla IV., který je povolal z Florencie již r. 1360, a usadili se pod Vyšehradem na Novém Městě pražském u kostela P. Marie na Trávníčku. Jejich dům zanikl při husitských bouřích a byl obnoven až po r. 1626, kdy se řád dostal zpět do Prahy. Vedle svého původního majetku získali serviti ještě někdejší kostel sv. Michala na Starém Městě, u něhož si vybudovali mateřský konvent.

V čele řádu stojí generální převor sídlící v mateřském konventu, který je ve Florencii při kostele Zvěstování P. Marii, řád tvoří provincie, vždy s provinciálním převorem. Konvent /převorství/ vede převor (prior). Konventuálové se dělí na kněze a laické bratry. Vyjma jediného středověkého domu servitů v Praze vznikly všechny další až během 17. a 18. století konvent u P. Marie Sedmibolestné v Rabštejně r. 1666, konvent u P. Marie Loretánské v Jaroměřicích r. 1675, konvent u sv. Petra a Pavla v Nových Hradech r. 1677, konvent  u Nanebevzetí P. Marie v Králíkách r. 1710, konvent u sv. Andělů Strážných ve Veselí na Moravě r. 1714, konvent u Nanebevzetí P. Marie v Konojedech r. 1739.

České a moravské domy patřily nejdříve k německé provincii, od r. 1714 k nově vzniklé české provincii, která přestala existovat za josefínských reforem, definitivně zanikla v r. 1883, poslední existující konvent v Nových Hradech byl připojen k tyrolské provincii.

Řeholníci se odívají do černého hábitu se škapulířem a koženým řemenem. Znak tvoří minuskulní iniciály sm.

Řádové kostely jsou především zasvěceny P. Marii, na kterou se obrací zbožnost servitů. Vlastními světci řádu je Sedm zakladatelů, sv. Juliana Falconieri, sv. Filip Benitius, sv. Peregrinus Latiosus a od r. 1962 sv. Antonio Maria Pucci.

ODBĚR NOVINEK

Nenechte si ujít žádné akce Zámku Konojedy

KONTAKT

Chcete se na něco zeptat nebo domluvit prohlídku?
Kontaktujte nás!

Opravy a restaurování probíhá za podpory Ústeckého kraje a MKČR